รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง มุกมณี
จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ตึกผู้ป่วยนอก
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล, ห้อง VDO Conference, มีโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอขนาดเล็ก
ผู้ดูแลห้อง อดิศัย ศรีทอง
เบอร์ติดต่อ 302

ภาพประกอบ