รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง อื่นๆ(นอกสถานที่)
จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ระบุสถานที่
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ